Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer: militair, demografisch, economisch; 1578-1648

Paul Holthuis

Onderzoeksoutput

114 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aan de hand van allerlei, soms beperkte gegevens is aangetoond dat Deventer gedurende de gewelddadige periode 1578-1648 afzakte van een aanzienlijk handelscentrum tot een stad met een beperkte economische uitstraling. Hieruit mag men niet zondermeer een causaal verband tussen de oorlog en de veranderende economische positie van de IJsselstad afleiden. Om te weten hoe die relatie tussen beide is geweest, is in dit afsluitende hoofdstuk een samenvattende schets van 1578 en 1648, met het daarachter liggende complex van oorzaken, noodzakelijk. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Kooij, Pim, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9072047206
StatusPublished - 1993

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Deventer
  • Oorlogvoering, Stedelijke economie, Bevolkingsontwikkeling
  • 1600-1650
  • 1550-1600
  • geschiedenis van Europa

Citeer dit