Frozen assets: British mining exploration, and geopolitics on Spitsbergen, 1904-53

Frigga Kruse

Onderzoeksoutput

2294 Downloads (Pure)

Samenvatting

Opkomst en ondergang van de Britse mijnindustrie op Spitsbergen

Frigga Kruse heeft voor haar promotie onderzoek gedaan naar de opkomst en het verval van vier Britse bedrijven die betrokken waren bij de industrialisatie van Spitsbergen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hoewel geopolitieke motieven op verschillende momenten een belangrijke rol speelden (zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog), waren economische drijfveren uiteindelijk doorslaggevend voor de oprichting, de bedrijfsactiviteiten en het uiteindelijk opheffen van de vier mijnbouw- en exploratiebedrijven. Uiteindelijk was geen enkel bedrijf in staat winstgevend te opereren in het hoge noorden.

Kruse bestudeerde de geschiedenis van de bedrijven Spitzbergen Coal & Trading Co., Spitzbergen Mining & Exploration Syndicate, Northern Exploration Co. en Scottish Spitsbergen Syndicate. Ze onderzocht hoe en waarom deze bedrijven geïnteresseerd raakten in Spitsbergen, welke activiteiten ze ontplooiden in het poolgebied, waarom ze uiteindelijk werden opgegeven en welke gevolgen hun activiteiten hadden op enerzijds de lokale natuurlijke omgeving en anderzijds op de grotere politieke en economische context.

Kruses onderzoek maakt deel uit van het Internationaal Pooljaar project LASHIPA (Large-Scale Historical Exploitation of Polar Areas). Het bronmateriaal komt voort uit zowel archeologisch veldwerk op Spitsbergen als uit intensief historisch onderzoek in diverse internationale archieven. De archeologische component was zeer belangrijk omdat resterend materiaal uit die tijd tot nog toe slecht bestudeerd en onbegrepen is.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hacquebord, Louwrens, Supervisor
  • Avango, Dag, Supervisor
Datum van toekenning19-dec-2013
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789491431333
StatusPublished - 2013

Citeer dit