Fructosyltransferases of Lactobacillus reuteri: characterization of genes, enzymes, and fructan polymers

Sacha Adrianus Fokke Taco van Hijum

Onderzoeksoutput

2569 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dijkhuizen, Lubbert, Supervisor
Datum van toekenning16-apr-2004
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 2004

Citeer dit