Fullerenes for organic electronics

Floris Berend Kooistra

Onderzoeksoutput

3012 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft de synthese en toepassing van fullerenen in plastic electronika. Fullerenen bestaan geheel uit koolstof en vormen een kooistructuur. Ze hebben de bijzondere eigenschap dat ze zeer goed elektronen kunnen accepteren en geleiden. De mate waarin elektronen geaccepteerd worden is van groot belang voor verschillende toepassingen. In dit proefschrift zijn de volgende toepassingsgebieden onderzocht: plastic zonnecellen, plastic transistoren en holografische materialen. Geprobeerd is, door chemische modificatie, het elektronen accepterende vermogen van fullerenen te veranderen. We laten zien dat wanneer fullerenen gebruikt worden in zonnecellen het van belang is dit elektronen accepterende vermogen te verminderen. Hierdoor kunnen hogere voltages bereikt worden. Voor het gebruik van fullerenen in transistoren is het belangrijk dat deze fullerenen stabiel zijn aan de lucht. Door het elektronen accepterend vermogen te verhogen is, voor het eerst, gebleken dat er luchtstabiele transistoren gemaakt kunnen worden. Holografische materialen, worden gebruikt als medisch diagnotische techniek. Met deze techniek kunnen opnames van weefsel onder de huid gemaakt worden. Eén component in het materiaal is fullerenen. We laten zien in dit proefschrift dat, hoe beter het fullereen elektronen accepteert, hoe beter de resolutie van het beeld wordt. De snelheid waarmee een dergelijk hologram gemaakt, gelezen en gewist kan worden is zo snel dat er videobeelden van gemaakt kunnen worden. De laatste hoofdstukken zijn van meer theoretische aard. We laten hier een nieuwe manier zien om de elektronische eigenschappen van fullerenen, door middel van chemische modificatie, te veranderen. Als laatste wordt de synthese van gigantische parelketting structuren beschreven.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hummelen, Kees, Supervisor
Datum van toekenning30-nov-2007
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036732574, 9789036732577
StatusPublished - 2007

Citeer dit