Fulminant necrotizing fasciitis and nonsteroidal anti-inflammatory drugs

RP Veenstra, WE Manson, TS van der Werf, JW Fijen, JE Tulleken, JG Zijlstra, JJM Ligtenberg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1831-1831
Aantal pagina's1
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume27
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov.-2001

Citeer dit