Fulvene and allyl-diene complexes of titanium and zirconium

Johannes Willem Pattiasina

Onderzoeksoutput

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Liefde Meijer, Hendrikus, Supervisor
Datum van toekenning8-jan-1988
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1988

Citeer dit