Functies van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure in het licht van recente ontwikkelingen in de rechtspraak

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)15-36
TijdschriftJBplus
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2019

Citeer dit