Functional analysis of LmrCD, an ABC-type MDR transporter from Lactococcus lactis

J. Lubelski

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Bacterien die hun omgeving delen met concurrenten hebben een groot aantal strategieen ontwikkeld om toxische stoffen te kunnen weerstaan. Zulke beschermingsstrategieen zijn vaak gericht tegen een verbinding of een groep van verwante verbindingen (Hoofdstuk 1). Veel voorkomende manieren om de cel te beschermen tegen deze schadelijke verbindingen zijn het inactiveren van de toxische stof door deze af te breken, of het zodanig veranderen van het cellulaire aangrijpingspunt van de schadelijke verbinding zodat deze de cel niet meer herkent. Meer dan 30 jaar geleden werd ontdekt dat menselijke kankercellen die voor langere tijd zijn blootgesteld aan een chemische behandeling, niet alleen ongevoelig (resistent of immuun) worden tegen de gebruikte anti-kanker verbinding , maar tegelijkertijd ook tegen andere, niet verwante chemische verbindingen waarvan vele ook een antikanker werking hebben (15-1 8). Studies aan hogere eukaryoten zoals menselijke kankercellijnen en bijvoorbeeld gisten, leidden tot de identificatie van membraaneiwitten die verantwoordelijk zijn voor de actieve uitscheiding van vele, niet verwante toxische stoffen over het celmembraan. Dit transport maakt de cel resistent tegen een verscheidenheid van dit soort verbindingen, een eigenschap die multidrug resistentie (MDR) wordt genoemd. Vewolgens werden ook MDR (multidrug resistentie) eiwitten ge'identificeerd in bacterien die een vergelijkbare rol vervullen. In tegenstelling tot in eukaryoten worden de meeste MDR transportsystemen in bacterien aangedreven door de elektrochemische potentiaal van protonen over het membraan. Een klein deel van de beschreven systemen wordt aangedreven door de energie die vrijkomt bij de hydrolyse van ATP.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Driessen, Arnold, Supervisor
  • Konings, Wilhelmus, Supervisor
Datum van toekenning20-okt-2006
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
StatusPublished - 2006

Citeer dit