Functional and genetic studies in MEN2 and Hirschsprung disease

Maria Manuela Moreira Alves

Onderzoeksoutput

164 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hofstra, R.W.M., Supervisor
  • Eggen, Bart, Co-supervisor
Datum van toekenning10-nov-2010
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036746038
StatusPublished - 2010

Citeer dit