Functional aspects of incubation in the herring gull (Larus argentatus Pont.)

Rudolf Herman Drent

  Onderzoeksoutput

  214 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Baerends, G, Supervisor
  Datum van toekenning4-jul-1967
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusPublished - 1967

  Citeer dit