Functional carbohydrates from the red microalga Galdieria sulphuraria

Marta Martínez García

Onderzoeksoutput

2065 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de zoektocht naar hernieuwbare grondstoffen kunnen micro-algen een uitstekend alternatief zijn voor traditionele landbouwgewassen. Micro-algen hebben een hoge productiviteit en ze hebben alleen zonlicht, water en kooldioxide nodig om te groeien. Een bijkomend voordeel is dat er voor de groot-schalige kweek geen vruchtbare landbouwgrond ontrokken wordt aan de voedingsproductie. De rode micro-alg Galdieria sulphuraria, die behoort tot de familie van roodalgen waartoe ook rode zeewieren behoren, is een heel bijzondere alg omdat deze het beste gedijt onder zeer hete én zeer zure omstandigheden. Van nature komen rode microalgen voor in zure heetwaterbronnen en geisers in gebieden met vulkanische activiteit. Wat de Galdieria alg nog meer bijzonder maakt is de deze net als planten in het licht fotosynthese gebruikt om kooldioxide om te zetten in biomassa en in het donker verschillende organische verbindingen zoals glycerol, een afvalproduct van de biodiesel productie, gebruikt te groeien. Deze flexible manier van groeien en de bijzondere leefcondities waaronder de Galdieria alg gedijt, maken grootschalige productie relatief eenvoudig. Naast pigmenten die als natuurlijke kleurstof gebruikt kunnen worden, maakt de Galdieria alg ook twee functionele koolhydraten. De ene is een hoog vertakt glycogeen dat mogelijk in sportdranken of specifieke nierdialyse vloeistof gebruikt zou kunnen worden. De ander is floridoside, oftwel galactosylglycerol, dat sterk lijkt op een koolhydraat dat aan cosmetische producten als vochtregulator wordt toegevoegd. Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar de productie en de eigenschappen van deze twee functionele koolhydraten.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Maarel, Marc, Supervisor
Datum van toekenning20-mrt-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9557-9
Elektronische ISBN's978-90-367-9558-6
StatusPublished - 2017

Citeer dit