Functional connectivity of the primary somatosensory cortex and its role during action observation

Nikola Stanimirov Valchev

Onderzoeksoutput

347 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij het observeren van andermans handelingen, activeren we een groot hersennetwerk. De algemene opvatting is dat visuele informatie eerst door het visuele systeem verwerkt wordt, waarna het “actie observatie” netwerk een mentale simulatie maakt van de geobserveerde motor handeling. Uiteindelijk helpt een dergelijke simulatie ons om informatie uit het gedrag van anderen te destilleren, dat ons helpt hen te “begrijpen”. Eén gebied waarvan we de betrokkenheid in dit netwerk nog niet goed begrijpen is de primaire sensibele cortex (SI). Dit gebied is belangrijk bij het verwerken van gevoelsstimuli. In twee fMRI experimenten hebben we laten zien dat SI communiceert met gebieden die betrokken zijn bij de mentale simulatie van handelingen, zowel tijdens observatie van handelingen als tijdens rust. We hebben in een ander gedragsexperiment ook laten zien dat na magnetische onderdrukking van de activiteit in SI deelnemers slechter zijn in het schatten van het gewicht van een doos die door een hand wordt opgetild. Deze resultaten suggereren dat we, terwijl we iemand zien handelen, niet alleen de motor activiteit simuleren, maar ook de sensaties die ermee gepaard gaan. In een laatste experiment keken deelnemers naar incomplete handelingen. De resultaten hiervan lieten zien dat verwachtingen over de beweging en de uitkomst van de handeling het motor systeem beïnvloeden. Dit resultaat suggereert dat onze hersenen niet alleen informatie uit de wereld om ons heen ontvangen, maar ook beïnvloeden hoe we onze omgeving ervaren. Op een bepaalde manier is “vrije wil” dus een illusie, omdat onze a priori verwachtingen beïnvloeden wat we zien.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Maurits, Natasha, Supervisor
Datum van toekenning20-jan-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036767545
StatusPublished - 2014

Citeer dit