Functional development at school age of newborn infants at risk

Elise Roze

Onderzoeksoutput

2208 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft de functionele ontwikkeling op schoolleeftijd van pasgeboren kinderen met diverse perinatale risicofactoren. We hebben voor het eerst aangetoond dat de transplacentale overdracht van gebromeerde vlamvertragers geassocieerd is met de motorische, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling van gezonde kinderen op schoolleeftijd. Het feit dat deze stoffen nog steeds wereldwijd op grote schaal toegepast worden is zorgelijk. Wat betreft prematuur geboren kinderen met een cerebraal veneus infarct vonden we dat de functionele ontwikkeling op schoolleeftijd beter is dan tot nu toe werd aangenomen. Deze ernstige hersenlaesie is in het verleden geassocieerd met behandelingsbeperkingen op diverse neonatale intensive care afdelingen. Hoewel een groot deel van de kinderen een spastische cerebrale parese ontwikkelt, zijn de functionele mogelijkheden in de meerderheid van de kinderen relatief goed. Ook het intelligentieniveau valt bij de meerderheid van de kinderen binnen een standaarddeviatie van het IQ van prematuren zonder deze hersenlaesie. Bij kinderen met systemische ziekte in de neonatale periode (necrotiserende enterocolitis en late-onset sepsis) vonden we juist dat de ontwikkeling op schoolleeftijd ernstiger aangedaan is dan voorheen gedacht. In vergelijking met de kinderen met een ernstige hersenlaesie was bijvoorbeeld het IQ slechts enkele punten hoger. De pathofysiologische mechanismen verantwoordelijk voor deze functionele beperkingen zijn vaak complex en multifactorieel. Bij prematuren speelt diffuse witte stof schade in de hersenen als gevolg van neuroinflammatie een centrale rol. We pleiten op basis van deze bevindingen voor een follow-up programma tot schoolleeftijd waarin zowel de motorische, cognitieve, als gedragsmatige ontwikkeling vervolgd wordt.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bos, Arie, Supervisor
Datum van toekenning7-dec-2011
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036751698
Elektronische ISBN's9789036751681
StatusPublished - 2011

Citeer dit