Functional neuroimaging endpoints in drug development

A Otte*, K Audenaert, K Peremans, RA Dierckx

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)755-756
  Aantal pagina's2
  TijdschriftNuclear Medicine Communications
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusPublished - sep-2005

  Citeer dit