Functional Outcomes After Surgery for Total Colonic, Long-Segment, Versus Rectosigmoid Segment Hirschsprung Disease

Sanne J. Verkuijl*, Rob J. Meinds, Alida F. W. van der Steeg, Wim G. van Gemert, Ivo de Blaauw, Marieke J. Witvliet, Cornelius E. J. Sloots, Ernst van Heurn, Karin M. Vermeulen, Monika Trzpis, Paul M. A. Broens

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
88 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional Outcomes After Surgery for Total Colonic, Long-Segment, Versus Rectosigmoid Segment Hirschsprung Disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science