Functionality and children with profound multiple disabilities

A.A.J. Van der Putten, K. Reynders, C. Vlaskamp, H. Nakken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)71 - 75
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Applied Research in Intellectual Disabilities
Volume2
StatusPublished - 2004

Citeer dit