Functioneren als kern van verpleegkunde

OnderzoeksoutputProfessional

153 Downloads (Pure)

Samenvatting

De zorg moet verbreden van aandacht voor ziekte en zorg/behandeling naar aandacht voor gezondheid en gedrag. Het concept 'functioneren' matcht precies met de essentie van verpleegkunde. Daarom is dit artikel een oproep aan verpleegkundigen om 'functioneren' als kern van hun beroep te (h)erkennen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-35
Aantal pagina's4
TijdschriftTvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen
Volume129
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1-aug.-2019

Citeer dit