Functioneren in werk na kanker

Corné Roelen*, Heleen Dorland, Femke Abma, Ute Bültmann

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageTranslation of two international publications: Functioning in work after cancer
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-19
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - jul.-2022

Citeer dit