Functioneren in werk na kanker: een focusgroepstudie naar bevorderende en belemmerende factoren

OnderzoeksoutputAcademic

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftPsychosociale Oncologie
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2013

Citeer dit