Functionerende studiegidsen

Sandra van Andel, Nicole Besselink, Marjolein Middel, Jelmer Mommers, Charone Tellegen, Anna Veenstra

OnderzoeksoutputAcademic

219 Downloads (Pure)

Samenvatting

In opdracht van het Noorderpoortcollege, locatie Diamantlaan Groningen heeft een groepje van 6 studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen een onderzoek uitgevoerd naar de studiegidsen van de administratieve, juridische en secretariële opleidingen niveau 3 en 4. De indruk bestond dat de huidige studiegidsen de verschillende doelgroepen (leerlingen, medewerkers, ouders en onderwijsinspectie) onvoldoende bereikten en de identiteit van de school er te weinig door werd uitgedragen. In dit wetenschapschapswinkelrapport wordt verslag gedaan van het onderzoek waarin in samenspraak met leerlingen en docenten teksten werden herschreven en herontworpen. Hierbij lag de nadruk op verbetering van de leesbaarheid, bruikbaarheid, aantrekkelijkheid en begrijpelijkheid van de teksten. Deze verbeterde versies zijn vervolgens getest door leerlingen. Dit rapport biedt via een checklist inzicht in het schrijven en herschrijven van dergelijke teksten voor andere scholen. Met behulp van deze checklist kan een gebruiksvriendelijke - dus leesbare, bruikbare, aantrekkelijke en begrijpelijke – studiegids worden opgesteld. De checklist kan voor, tijdens en na het schrijven als controlemiddel en handleiding worden gebruikt.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's69
StatusPublished - 2009

Citeer dit