Functions of the sliding pelvis in Xenopus laevis

J.J. Videler*, J.T. Jorna

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)251-254
  Aantal pagina's4
  TijdschriftCopeia
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit