Fundamental limitations of THz and Niobiumnitride SIS mixers

  Onderzoeksoutput

  1233 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Graauw, Mattheus, Supervisor
  • Klapwijk, Teunis, Supervisor
  Datum van toekenning24-apr.-1998
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusPublished - 1998

  Citeer dit