FURTHER EVIDENCE FOR EXPECTATION-BASED ILLUSORY CORRELATIONS

R SPEARS, E. EISER, J VAN DER PLIGT

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)253-258
Aantal pagina's6
TijdschriftEuropean Journal of Social Psychology
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1987

Citeer dit