Further results on the number of non-zero eigenvalues of a dynamic linear econometric model

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)93-98
Aantal pagina's6
TijdschriftEmpirical Economics
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1990

Citeer dit