Fysiotherapie in de pre-operatieve fase van een longtransplantatie

Anton Slagers, K.W. Douma*, Wim van der Bij, Rene Grevink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)11-15
Aantal pagina's5
TijdschriftFysiopraxis
VolumeFysioPraxis. 2000; 7: 26-29.
StatusPublished - 1998

Citeer dit