GADA persistence and diabetes classification

Quirine ten Kate, Henk Jan Aanstoot, Erwin Birnie, Henk Veeze, Dick Mul*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
238 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)563-564
Aantal pagina's4
TijdschriftLancet Diabetes & Endocrinology
Volume4
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit