Galectins, (re)myelination and multiple sclerosis pathology

Mirjana Stancic

Onderzoeksoutput

326 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hoekstra, Dick, Supervisor
  • Baron, Wia, Co-supervisor
Datum van toekenning28-mrt.-2012
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036753845
StatusPublished - 2012

Citeer dit