Gall crab city: An aggregation of endosymbiotic crabs inhabiting a colossal colony of Pavona clavus

S. E. T. van der Meij, Bert W. Hoeksema

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)59-59
  Aantal pagina's1
  TijdschriftCoral Reefs
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - mrt-2013

  Citeer dit