Games en sociale media in de spreekkamer

Nynke Kuindersma*, Margreet van der Meer-Jansma, Michel van Vliet, Rutger Hage

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  64 Downloads (Pure)
  Vertaalde titel van de bijdrageGames and social media in the consulting room
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)54-56
  Aantal pagina's3
  TijdschriftHuisarts en Wetenschap
  Volume66
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan.-2023

  Citeer dit