Gansevoort et al. Respond to "Using measures of albumin excretion"

Ronald T. Gansevoort*, Jacoline Brinkman, Stephan J. L. Bakker, Paul E. De Jong, Dick de Zeeuw

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)731-732
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Journal of Epidemiology
Volume164
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 15-okt-2006

Citeer dit