Gareth Austin (ed.), Economic development and environmental history in the Anthropocene: Perspectives on Africa and Asia

Iva Pesa*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)626-627
Aantal pagina's2
TijdschriftAfrica
Volume89
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 16-jul-2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit