Vuilnis in het vermogensrecht: Over het verschil tussen prijsgeving en overdracht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdragegargabre in property law: on the diffrence between unilateral abandonment and transfer of ownership
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2016/258
Pagina's (van-tot)327-330
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2016
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - feb-2016

Citeer dit