Gastrointestinale serumeiwituitscheiding : een onderzoek over de uitbreiding van serumeiwitten in het maagdarmkanaal, inzonderheid bij patienten met een proteïnurie, en de produktie van immuunglobulinen in de jejunumwand.

Bouke Pier Hazenberg

  Onderzoeksoutput

  734 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In this thesis an investigation on certain aspects of the excretion of serum proteins in the gastrointestinal tract is reported......
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Mandema, E, Supervisor
  • van der Slikke, L, Co-supervisor
  Datum van toekenning3-apr-1968
  Uitgever
  StatusPublished - 1968

  Citeer dit