Gastroschisis and Intestinal Obstructions

D.C. van der Zee*, R.P. Zwierstra, G. Kootstra, A. van de Wagen, C. Bijleveld, P.J. Kuijjer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)111-116
  Aantal pagina's6
  TijdschriftZeitschrift fur kinderchirurgie-Surgery in infancy and childhood
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit