Gasunie: een exuberant museum als levend monument voor het aardgas

Kees van der Ploeg

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1-2
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBulletin Vereniging Vrienden van het Groninger Museum
  Nummer van het tijdschrift25
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit