Gauged supergravities and the physics of extra dimensions

Giuseppe Dibitetto

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Dit proefschrift behandelt supergravitaties in verschillende dimensies en hun mogelijke oorsprong in compactificaties van snaartheorieëen. De lagere-dimensionale theorieëen die uit fluxcompactificaties ontstaan zijn de zogenaamde geijkte supergravitaties. Voor de ijkprocedure is de theorie invariant met betrekking tot een bepaalde globale symmetriegroep die geïnterpreteerd wordt als snaardualiteit. In geijkte supergravitaties is een bepaalde subgroep van die globale dualiteit groep locaal gemaakt en de structuurconstanten van de ijkalgebra verschijnen als deformatie-parameters en genereren een potentiaal voor de scalaire velden. Na de ijking is de uiteindelijke theorie niet meer invariant met betrekking tot dualiteiten en de theorie kan alleen covariant gemaakt worden als de deformatie-parameters als tensoren (embedding tensor) van de globale symmetriegroep worden behandeld. Het eerste belangrijke punt van dit proefschrift is dat de fysica na het compactificatieproces alleen gevoelig is voor de verschillende groep-orbitalen, omdat ijkingen die in dezelfde orbitaal zitten gerelateerd zijn aan elkaar via een dualiteit symmetrie. Gegeven een bepaalde geijkte supergravitie met een niet-geometrische interpretatie in termen van fluxen wordt het dan een logische onderzoeksvraag of er een dualiteit transformatie bestaat die deze effectieve theorie naar een equivalente formulering transformeert, maar dan puur in termen van geometrische fluxen. De classificatie van dualiteit orbitalen wordt dan heel belangrijk om deze vraag te kunnen beantwoorden. In dit proefschrift geven we deze classificatie voor maximale en half-maximale supergravitaties in dimensie zeven en hoger. In het maximale geval vinden we dat alle orbitalen een geometrische vertegenwoordiger hebben.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Berghoeff, E.A., Supervisor, Externe Persoon
  • van der Roest, J, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning1-okt.-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036756754
StatusPublished - 2012

Citeer dit