Geautomatiseerd brainstormen over communicatiekanalen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)22 - 26
  Aantal pagina's5
  TijdschriftInformatie
  Volumedecember
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit