Gebiedsontwikkeling: Op zoek naar voorwaarden voor effectieve realisering

Erik Spaink

  Onderzoeksoutput

  922 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De centrale vraag van dit onderzoek, aan welke voorwaarden gebiedsontwikkeling moet voldoen om de benadering succesvol te doen zijn en wat aandacht behoeft, is in het bovenstaande aan de orde geweest. Uitgangspunt was het concept dat in de Nota Ruimte werd geformuleerd, met als voornaamste kenmerken de open uitnodiging aan alle denkbare actoren en het principe van ‘samenwerken als partners’. De ontwikkeling van een samenhangend pakket initiatieven in een gebied staat centraal.
  De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn de volgende:
  - Gebiedsontwikkeling, gekenmerkt door een open proces met veel actoren en veel te vervlechten en te verzoenen doelen, is zeer complex. In dat geval is de communicatief-rationele benadering van toepassing, waarbij de nadruk ligt op argumentatie en op intersubjectiviteit.
  - Op grond van de theorie en de omschrijving van gebiedsontwikkeling in de Nota Ruimte werd vastgesteld dat het concept gebiedsontwikkeling kenmerken vertoont van een niet-lineair, complex adaptief systeem, hetgeen er op wijst dat vooral het optimaliseren van het proces, het creëren van voorwaarden en het herkennen van kansen een goede aanpak kan zijn.
  Slotconclusie
  In dit onderzoek zijn voorwaarden en aandachtspunten voor succesvolle gebiedsontwikkeling conform het concept van de Nota Ruimte geïdentificeerd en besproken.
  Leidend in dat concept is dat de ontwikkeling van een gebied centraal staat, hetgeen bereikt moet worden middels een samenspel van maatschappelijke organisaties en overheden die zich opstellen als partners. Voor samenwerken als partners is wederzijdse afhankelijkheid een voorwaarde: partijen hebben elkaar nodig om een kans of opgave te realiseren.
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Roo, Gert, Supervisor
  • Folmer, Henk, Supervisor
  Datum van toekenning6-mrt.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9609-5
  Elektronische ISBN's978-90-367-9608-8
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit