Gebitstoestand en mondgezondheid van basisschoolkinderen

K. Cosic, C. A. Bos, C. H. M. van Jaarsveld, C. P. van der Schans

OnderzoeksoutputAcademic

3 Citaten (Scopus)
197 Downloads (Pure)

Samenvatting

De laatste decennia is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de gebitstoestand van basisschoolkinderen. Om een indruk te krijgen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de gebitstoestand en de mondgezondheid is in de provincie Drenthe een onderzoek gedaan onder 1.147 kinderen van groep 2 en groep 8. Van de kinderen heeft 33% een niet-gaaf gebit en 13% heeft last van gingivitis. Het hoogste percentage niet-gave gebitten is te vinden onder kinderen uit de lage sociaaleconomische klasse en kinderen uit het speciaal onderwijs. Het blijkt dat deze kinderen minder vaak poetsen, later naar de tandarts gaan en vaker snoepen. De gebitstoestand van kinderen die een poetsinstructie hebben gehad is niet beter dan die van kinderen die geen poetsinstructie hebben gehad. Ook van de kinderen van wie de ouders voorlichting over mondgezondheid hebben gehad, is de gebitstoestand niet beter dan die van kinderen van wie de ouders geen voorlichting hebben gehad. Versch. in: Ned Tijdschr Tandheelkd 2005; 112: 358-362.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)358-362
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands tijdschrift voor tandheelkunde
Volume112
StatusPublished - 2005

Keywords

  • Cariëspreventie
  • Cariësrisico
  • Cariës

Citeer dit