Gebrekkige ontsluitingssituatie na herverkaveling: De Hoge Raad 'in de herkansing'

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer54
Pagina's (van-tot)10-11
Aantal pagina's2
TijdschriftJuridische Berichten Notariaat
Volume2020
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit