Gebruik en kosten van langwerkende insulines bij diabetes mellitus type 2 in de dagelijkse praktijk

Rene Lub, Sipke Visser, Maarten Postma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16-9
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013

Citeer dit