Gebruik van moleculair genetische technieken voor de monitoring van anaërobe dechlorerende bacteriën in verontreinigde grond

J. C. Gottschalck, Janneke Krooneman

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)102-103
Aantal pagina's2
TijdschriftBodem
Volume3
StatusPublished - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit