Geeft een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid om bomen of vensters nabij de erfgrens te hebben bevoegdheid de vensters en de bomen te vervangen?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTBR 2021/16
Pagina's (van-tot)122-133
Aantal pagina's12
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift5/6
StatusPublished - 22-jun-2021

Citeer dit