Geen bevrijdende verjaring zonder rechtsverwerking 

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1360 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)214-220
Aantal pagina's7
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume170
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit