Geen grondslagen maar grondlagen: over het fundament van het huis van het recht

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)337 - 344
TijdschriftArs Aequi
Volume57
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2008

Citeer dit