Geen woorden maar daden: De invloed van legitimiteit en vertrouwen op het nalevingsgedrag van verkeersovertreders

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)89-112
Aantal pagina's24
TijdschriftRecht der Werkelijkheid
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013

Citeer dit