Geen woorden maar daden: stemmen linkse en rechtse populisten hetzelfde in de Tweede Kamer?

Simon Otjes, Tom Louwerse

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)122-124
TijdschriftRes Publica: revue de l'Institut Belge de Science Politique = tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Politieke Wetenschappen
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit