Gefragmenteerde openheid: open data, Europa en de Wob

OnderzoeksoutputAcademic

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)331-338
Aantal pagina's8
TijdschriftComputerrecht
Volume2012
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2012

Citeer dit