Geheimhouding van aanbestedingen met betrekking tot beveiligingsinstallaties van museale instellingen, kan dat wel?

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2001
StatusPublished - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit