Geheugentests bij gezonde oudere mensen: leeftijdseffecten en normen

I.W. Schmidt, I.J. Berg, B.G. Deelman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)70 - 79
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume31
StatusPublished - 2000

Citeer dit